לאביתר הכל מותר / דודי גרין

אין הורה שלא מתמודד עם משימת הצבת הגבולות עבור ילדיו.
בעידן שבו זכויות הילד הן דבר מקודש, ושבו אנחנו כהורים מנסים
לתת לילדנו מכל טוב, שאלת הגבולות עולה ביתר שאת.
הצבת גבולות בגיל הרך היא בראש ובראשונה למידה התנהגותית
של הילד, המהווה בסיס להבנה מאוחרת יותר של הילד באשר
לסיבותיה. לדוגמה –
ילד בן שנה לומד לא לטפס על השולחן, כי יודע שהדבר יגרור כעס מצד ההורה.
בשלב מאוחר יותר, הוא מבין שלא מטפסים על השולחן כי אפשר ליפול וזה מסוכן,
ובשלב מאוחר עוד יותר, הוא ידע שזו אינה התנהגות נורמטיבית, אינה מקובלת ואינה מנומסת.
לגבולות ברורים ולחוקים יש חשיבות גדולה, הם מגדירים לנו את האזורים שבהם ניתן להתנהל בחופשיות.