הגשר / הינץ יניש והלגה בנש

פר וענק נפגשים באמצע גשר צר וארוך, וכל אחד מבקש להגיע לצד השני
של הנהר. כיצד יצליחו השניים לחצות את הגשר בלי ליפול ובלי להפיל?
הפתרון שאליו הגיעו השניים מדגים את היתרון של חשיבה משותפת
ויצירתיות במצבים של רצונות שמתנגשים.