החמור והפרד / משלים

"לא טוב היות האדם לבדו"
האדם, מכורח טבעו נזקק פעמים רבות לעזרת הזולת.
העזרה ההדדית היא אחד מן הדברים החשובים ביותר בין אדם לחברו .
הדרכים לגמול חסד עם הזולת הן רבות, מגוונות, ומשתנות לפי צרכיו של כל אדם.